Cellulosaisolering – miljövänligt och effektivt


Cellulosa har en mycket hög densitet vilket betyder att den har bättre isolervärde,

lufttätare konstruktioner, bättre ljudisoleringsförmåga och högre

värmelagringskapacitet än vanlig glas- och stenull.


Fördelar med Cellulosaisolering


Miljövänlig: En mjuk fiber mot människans hud och slemhinnor. Det är den isolerprodukt som förbrukar minst energi vid tillverkning.


Fuktsäkert: Cellulosaisolering kan ta emot och släppa ifrån sig fukt. Rätt byggda,

diffusionsöppna, konstruktioner med cellulosaisolering ger fuktsäkra och sunda hus.


Bästa skydd mot värme: Ett hus isolerat med Cellulosaisolering håller upp till 5 grader

lägre medeltemperatur en varm sommardag än ett hus isolerat med glas- eller stenullsisolering.


Lägre energiförbrukning: Cellulosisolering har bättre isolervärden och en bättre

isolerande förmåga än andra material vilket ger en lägre energiförbrukning,

ca 24-38 % lägre än hus isolerade med glas- och stenull.


Bättre inomhusklimat: Man försöker att uppnå en optimal relativ luftfuktighet(Rh)

på ca: 50% vid vilken minsta möjliga grogrund för mögel, bakterier, virus etc erhålles,

liksom att risken för luftvägsinfektioner, hösnuva och astma minimeras.


Brandsäkert: Leder värmen betydligt sämre än ex i glas- stenull.

Minskar risken för brandspridning.

Avger inga giftiga gaser.


Samma brandklassning av konstruktioner som med stenull vid samma tjocklekar.

Skyddar konstruktionen vid brand och ger några extra minuter innan byggnaden

kollapsar vilket räddar liv!

Följ oss:

Vår samarbetspartner & leverantör av cellulosa

Isolerab AB  -  Forskargatan 3,   781 70 Borlänge,   Tel 0243-680 66,   info@isolerab.se