Isolerab AB - Tunavägen 180, 784 62 Borlänge, Tel 0243-680 66, info@isolerab.se

Följ oss:

Hantering av personuppgifter

 

Personuppgiftsansvarig

Isolerab AB, org. nr. 556848-4710, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Isolerab och som Isolerab behandlar rörande dig i övrigt.

 

Insamling och tillhandahållande av personuppgifter

De personuppgifter Isolerab behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att du gör en intresseanmälan/förfrågan.

Isolerab behandlar personuppgifter om dig när så är nödvändigt för angivna ändamål. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, telefon, e-post samt personnummer.

 

Ändamål och rättslig grund

Isolerab behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan i detta avsnitt.

 

Intresseanmälan, orderbekräftelse, fakturering och ROT-ansökan

Isolerab samlar enbart in personuppgifter för att kunna utföra en tjänst som du har beställt. Isolerab behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet.

 

Uppfyllande av rättslig förpliktelse

Behandling av dina personuppgifter görs även för att uppfylla de krav som ställs på Isolerabs verksamhet enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Exempel på sådan behandling kan vara att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.

 

Överföring av dina personuppgifter till andra parter

Isolerab lämnar inte ut personuppgifter till andra parter än Skatteverket vid begäran av ROT-avdrag eller som vi är skyldiga enligt lag.

 

Lagring och gallring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

Personuppgifterna sparas även under sådan tid som lag, författning, garanti eller myndighetsbeslut kräver det.

 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0243-680 66 eller info@isolerab.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.