Isolerab AB - Tunavägen 180, 784 62 Borlänge, Tel 0243-680 66, info@isolerab.se

Underlagsduk tak Vindskydd / Fasadduk Ångbroms / Ångspärr

Följ oss:

Diffutionsöppna Tätskikt

 

 

Din byggnad ser vi som ett system där man väljer rätt tätskikt och isolering till

varje enskild konstruktion.

 

Vilket tätskikt man väljer till en konstruktion är av yttersta vikt för att få en

fuktsäker och sund konstruktion.

 

I en vanlig vägg kan man t.ex. använda AIRSTOP Ångbroms på insidan av isoleringen

och OMEGA Vindskydd eller PAVATEX Isolair/Pavatherm Plus på utsidan.

 

Ångbromsen är mer diffusionstät än vindskyddet och PAVATEX skivorna men inte

så diffusionstät som en ångspärr.

 

Därigenom underlättar den för eventuell byggfukt att torka ut (s.k. dubbelriktad ångtransport).

Vi bygger på idén att bygga lufttätt men diffusionsöppet, så att fukt inte stängs in.

 

Där stänger man i dag in fuktkänsliga material, t.ex. gipsskivor,

mellan två täta skikt (ångspärr och tätskikt).

 

Genom att skjuta in ångbromsen en bit in i isoleringen undviker man att punktera

ångbromsen vid elinstallationer.

På så sätt eliminerar man risken för luftläckage.

 

Detta tillsammans med cellulosaisolering från ISOCELL som är ett levande material blir väldigt

lyckat då den kan hjälpa till att andas och transportera oönskad fukt ut ur konstruktionen.

Tejp & Tillbehör

Träfiberskivor - Woodycell