Isolerab AB - Tunavägen 180, 784 62 Borlänge, Tel 0243-680 66, info@isolerab.se

Följ oss:

Tilläggsisolering vind

 

Tilläggsisolering av vinden är den logiska inledningen till en energisparåtgärd i din fastighet.

Det är enkelt att genomföra, går snabbt och kräver minimalt med förberedande åtgärder.

På köpet får du ett trivsammare inomhusklimat vinter som sommar.

En påtaglig men ofta borglömd fördel med effektiv vindsisolering är att den också håller ute oönskad uppvärmning av fastigheten och boendet under soliga sommardagar.

 

Att satsa på minskad energiförbrukning, få mycket lägre uppvärmningskostnader och på köpet en bättre boendemiljö – det är att vara klimatsmart.

 

Isolering av ytterväggar

 

Vid framförallt nybyggnation är isolering med lösull en mycket effektiv, tidsbesparande och arbetsmiljöpositiv metod.

Konstruktionerna i väggar och tak ska självklart utföras med vind- och fuktspärrar på

ett säkert och beprövat sätt.

Vid lösullsisolering sprutas isoleringen in mellan dessa och fyller hela utrymmet i konstruktionen. Det eliminerar risken för läckage i skarvar, mot reglar, fönster och dörrar.

Metoden är snabb och arbetet rationellt.

Man slipper hantera och lagra skrymmande balar med isoleringsmaterial, betala för containrar och transport av spillmaterial med mera.

Arbete blir arbetsmiljömässigt mycket positivt genom att hantering,

damm och annan nedsmutsning blir minimal.

Vid tilläggsisolering i befintliga väggar är lösullsisolering som regel mer utrymmeskrävande än isolering med isolerskivor av olika typ.

Självklart väljer vi det mest effektiva och prisvärda alternativet om isolering med lösull

inte är den bästa lösningen.

 

Isolera snedtak

 

Isolering med lösull i snedtak är fördelaktig ur flera aspekter.

Den är kostnadseffektiv och arbetsbesparande.

Hanteringen av isolermaterial minimeras, inget material behöver lagras eller flyttas runt och inget spill behöver tas om hand och transporteras bort.

En annan fördel är att lösullsisolering kan användas vid varierade takstolsavstånd, där snedtak möter snedtak och att den kan användas oavsett önskad eller möjlig isolertjocklek.

Isoleringen kan göras i snedtak som går ända upp i nock eller sådana som avslutas med ett inspektionsutrymme ovan hanbjälklag.

 

Isolera golv

 

Vid framförallt nybyggnation är isolering med lösull en mycket effektiv i golvbjälklag,

tidsbesparande och arbetsmiljöpositiv metod.

Har man kalla golv i gamla hus kan en tilläggsisolering med lösull vara ett mycket bra alternativ att göra, oftast är det befintliga golvet isolerat med sågspån som genom åren sjunkigt ihop och

skapat ett oisolerat utrymme.