Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.
Garanti

Spara pengar

Tilläggsisolera vinden

  • Gör din bostad till en spargris.
  • Värna om hälsan, plånboken och miljön.
  • Tilläggsisolera med cellulosa

Anlita Dalarnas största lösullsentreprenör idag!

Tilläggsisolering

Tilläggsisolera med miljövänlig cellulosa & träfiberisolering och sänk dina energikostnader.

Tilläggsisolering vind

Tilläggsisolering av vinden är den logiska inledningen till en energisparåtgärd i din fastighet och det är enkelt att genomföra.

Tilläggsisolering vind

Tilläggsisolering av vinden är den logiska inledningen till en energisparåtgärd i din fastighet.
Det är enkelt att genomföra, går snabbt och kräver minimalt med förberedande åtgärder.
På köpet får du ett trivsammare inomhusklimat vinter som sommar.
En påtaglig men ofta borglömd fördel med effektiv vindsisolering är att den också håller ute oönskad uppvärmning av fastigheten och boendet under soliga sommardagar.

Att satsa på minskad energiförbrukning, få mycket lägre uppvärmningskostnader och på köpet en bättre boendemiljö – det är att vara klimatsmart.

Stäng Kontakta oss
Mer info

Isolering av ytterväggar

Vid framförallt nybyggnation är isolering med lösull en mycket effektiv, tidsbesparande och arbetsmiljöpositiv metod.

Isolering av ytterväggar

Vid framförallt nybyggnation är isolering med lösull en mycket effektiv, tidsbesparande och arbetsmiljöpositiv metod.
Konstruktionerna i väggar och tak ska självklart utföras med vind- och fuktspärrar på ett säkert och beprövat sätt.
Vid lösullsisolering sprutas isoleringen in mellan dessa och fyller hela utrymmet i konstruktionen.
Det eliminerar risken för läckage i skarvar, mot reglar, fönster och dörrar.
Metoden är snabb och arbetet rationellt.
Man slipper hantera och lagra skrymmande balar med isoleringsmaterial, betala för containrar och transport av spillmaterial med mera.
Arbete blir arbetsmiljömässigt mycket positivt genom att hantering, damm och annan nedsmutsning blir minimal.
Vid tilläggsisolering i befintliga väggar är lösullsisolering som regel mer utrymmeskrävande än isolering med isolerskivor av olika typ.
Självklart väljer vi det mest effektiva och prisvärda alternativet om isolering med lösull inte är den bästa lösningen.

Stäng Kontakta oss
Mer info

Isolera snedtak

Isolering med lösull i snedtak är fördelaktig ur flera aspekter.
Den är kostnadseffektiv och arbetsbesparande.

Isolera snedtak

Isolering med lösull i snedtak är fördelaktig ur flera aspekter.
Den är kostnadseffektiv och arbetsbesparande.
Hanteringen av isolermaterial minimeras, inget material behöver lagras eller flyttas runt och inget spill behöver tas om hand och transporteras bort.
En annan fördel är att lösullsisolering kan användas vid varierade takstolsavstånd, där snedtak möter snedtak och att den kan användas oavsett önskad eller möjlig isolertjocklek.
Isoleringen kan göras i snedtak som går ända upp i nock eller sådana som avslutas med ett inspektionsutrymme ovan hanbjälklag.

Stäng Kontakta oss
Mer info

Isolera golv

Vid framförallt nybyggnation är isolering med lösull en mycket effektiv i golvbjälklag, tidsbesparande och arbetsmiljöpositiv metod.

Isolera golv

Vid framförallt nybyggnation är isolering med lösull en mycket effektiv i golvbjälklag, tidsbesparande och arbetsmiljöpositiv metod.
Har man kalla golv i gamla hus kan en tilläggsisolering med lösull vara ett mycket bra alternativ att göra, oftast är det befintliga golvet isolerat med sågspån som genom åren sjunkigt ihop och skapat ett oisolerat utrymme.

Stäng Kontakta oss
Mer info

Cellulosaisolering

Förutom sitt fantastiska isolervärde så har cellulosan en värmetröghet som är unik, på vintern behåller den värmen och på sommaren håller den solvärmen utanför och på så vis får du få en svalare inomhus miljö. En fantastisk produkt som är både miljövänlig och effektiv!

Det är enkelt att genomföra, går snabbt och kräver minimalt med förberedande åtgärder.
På köpet får du ett trivsammare inomhusklimat vinter som sommar.
En påtaglig men ofta borglömd fördel med effektiv vindsisolering är att den också håller ute oönskad uppvärmning av fastigheten och boendet under soliga sommardagar.

Att satsa på minskad energiförbrukning, få mycket lägre uppvärmningskostnader och på köpet en bättre boendemiljö – det är att vara klimatsmart.

Cellulosaisolering - Miljövänligt och effektivt

Cellulosa har en mycket hög densitet vilket betyder att den har bättre isolervärde, lufttätare konstruktioner, bättre ljudisoleringsförmåga och högre värmelagringskapacitet än vanlig glas- och stenull.

Miljövänlig: En mjuk fiber mot människans hud och slemhinnor. Det är den isolerprodukt som förbrukar minst energi vid tillverkning.

Fuktsäkert: Cellulosaisolering kan ta emot och släppa ifrån sig fukt. Rätt byggda, diffusionsöppna, konstruktioner med cellulosaisolering ger fuktsäkra och sunda hus.

Bästa skydd mot värme: Ett hus isolerat med Cellulosaisolering håller upp till 5 grader lägre medeltemperatur en varm sommardag än ett hus isolerat med glas- eller stenullsisolering.

Lägre energiförbrukning: Cellulosisolering har bättre isolervärden och en bättre isolerande förmåga än andra material vilket ger en lägre energiförbrukning, ca 24-38 % lägre än hus isolerade med glas- och stenull.

Bättre inomhusklimat: Man försöker att uppnå en optimal relativ luftfuktighet(Rh) på ca: 50% vid vilken minsta möjliga grogrund för mögel, bakterier, virus etc erhålles, liksom att risken för luftvägsinfektioner, hösnuva och astma minimeras.

Brandsäkert: Leder värmen betydligt sämre än ex i glas- stenull.
Minskar risken för brandspridning.
Avger inga giftiga gaser.
Samma brandklassning av konstruktioner som med stenull vid samma tjocklekar.
Skyddar konstruktionen vid brand och ger några extra minuter innan byggnaden kollapsar vilket räddar liv!

Stäng Kontakta oss
Mer info

Diffusionsöppna Tätskikt

Din byggnad ser vi som ett system där man väljer rätt tätskikt och isolering till varje enskild konstruktion.

Diffusionsöppna Tätskikt

Det är enkelt att genomföra, går snabbt och kräver minimalt med förberedande åtgärder.
På köpet får du ett trivsammare inomhusklimat vinter som sommar.
En påtaglig men ofta borglömd fördel med effektiv vindsisolering är att den också håller ute oönskad uppvärmning av fastigheten och boendet under soliga sommardagar.

Att satsa på minskad energiförbrukning, få mycket lägre uppvärmningskostnader och på köpet en bättre boendemiljö – det är att vara klimatsmart.

Din byggnad ser vi som ett system där man väljer rätt tätskikt och isolering till varje enskild konstruktion.

Vilket tätskikt man väljer till en konstruktion är av yttersta vikt för att få en fuktsäker och sund konstruktion.

I en vanlig vägg kan man t.ex. använda AIRSTOP Ångbroms på insidan av isoleringen och OMEGA Vindskydd eller PAVATEX Isolair/Pavatherm Plus på utsidan.

Ångbromsen är mer diffusionstät än vindskyddet och PAVATEX skivorna men inte så diffusionstät som en ångspärr.

Därigenom underlättar den för eventuell byggfukt att torka ut (s.k. dubbelriktad ångtransport). Vi bygger på idén att bygga lufttätt men diffusionsöppet, så att fukt inte stängs in.

Där stänger man i dag in fuktkänsliga material, t.ex. gipsskivor, mellan två täta skikt (ångspärr och tätskikt).

Genom att skjuta in ångbromsen en bit in i isoleringen undviker man att punktera ångbromsen vid elinstallationer. På så sätt eliminerar man risken för luftläckage.

Detta tillsammans med cellulosaisolering från ISOCELL som är ett levande material blir väldigt lyckat då den kan hjälpa till att andas och transportera oönskad fukt ut ur konstruktionen.

Mer info

Miljöbyggsystem

Vindisolering

Väggisolering

Golvisolering

Boka hembesök

Skriv till oss så kontaktar vi dig

Skicka meddelande

Alla fält måste fyllas i för att vi ska kunna hjälpa dig.

Genom att lämna personuppgifter i intresseanmälan samtycker du till att Isolerab behandlar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen, GDPR.
Läs mer om hanteringen av personuppgifter

Kontaktuppgifter

Tyllsnäsvägen 4, 784 61 Borlänge

020-48 00 10

info@isolerab.se

Måndag - Fredag: 7:00 - 16:00

Karta