Isolering för byggkunder

Lösullsisolering och isoleringsprodukter

Isolerab AB är Dalarnas ledande lösullsentreprenör med fokus på klimatsmart lösullsisolering. Vi tror på den rätta lösningen framför den enkla där vi enbart arbetar med naturmaterial med miljöfördelar - Cellulosa och träfiber, som också är det isoleringsmaterial som lämnar lägst Co2 avtryck efter sig. Det gör att vi tillsammans med våra kunder bidrar till en mer hållbar framtid.

Vi erbjuder isoleringsprodukter med installation av lösullsisolering för såväl nybyggnation till renovering av befintliga hus.

Beräkningsverktyg

Beräkningsverktyg

Vårt kalkylverktyg är skapat för dig som är byggkund med syfte att enkelt kunna planera och beräkna pris på lösull baserat på tilltänkt yta.

Logga in
En vind som är isolerad med cellulosa

Isolering vind

Optimalt inomhusklimat

Tilläggsisolering av bostadens vind är den logiska inledningen till en energisparåtgärd för dig och din plånbok. En ekonomisk investering och på köpet får du ett trivsammare inomhusklimat, både vinter -och sommartid. En påtaglig, men ofta bortglömd fördel med effektiv vindsisolering, är att den också håller ute oönskade ljud och uppvärmning av bostaden under varma sommardagar. Även om många hushåll glömmer av sitt vindsutrymme utgör den en stor del av våra bostäder men med Isolerab’s koncept blir den även användbar som förvaringsutrymme om man så önskar, vilket höjer både livskvaliteten och värdet av huset.

Att satsa på minskad energiförbrukning med lägre uppvärmningskostnader samtidigt som du får en bättre boendemiljö – det är att vara klimatsmart!

Kontakta oss
En vind som är isolerad med cellulosa
En installatör blåser lösullsisolering i en vägg
En installatör blåser lösullsisolering i en vägg

Isolering vägg

Vid framförallt nybyggnation är isolering med lösull en mycket effektiv metod. Arbetsmiljön får ett stort lyft. Konstruktionerna i väggar och tak ska självklart utföras med vind- och fuktspärrar på ett säkert och beprövat sätt. Vid lösullsisolering sprutas isoleringen in mellan dessa och fyller hela utrymmet i konstruktionen. Det eliminerar risken för läckage i skarvar, mot reglar, fönster och dörrar. Metoden är snabb och arbetet rationellt. Man slipper hantera och lagra skrymmande balar med isoleringsmaterial, betala för containrar och transport av spillmaterial med mera. Arbete blir arbetsmiljömässigt mycket positivt genom att hantering, damm och annan nedsmutsning blir minimal. Vid tilläggsisolering i befintliga väggar är lösullsisolering som regel mer utrymmeskrävande än isolering med isolerskivor av olika typ. Självklart väljer vi det mest effektiva och prisvärda alternativet om isolering med lösull inte är den bästa lösningen.

En installatör blåser lösullsisolering i ett snedtak

Isolering snedtak

Isolering med lösull i snedtak är fördelaktig ur flera aspekter. Den är kostnadseffektiv och arbetsbesparande. Hanteringen av isolermaterial minimeras, inget material behöver lagras eller flyttas runt och inget spill behöver tas om hand och transporteras bort. En annan fördel är att lösullsisolering kan användas vid varierade takstolsavstånd, där snedtak möter snedtak och att den kan användas oavsett önskad eller möjlig isolertjocklek. Isoleringen kan göras i snedtak som går ända upp i nock eller sådana som avslutas med ett inspektionsutrymme ovan hanbjälklag.

Kontakta oss
Snedtak
En hög med golvplankor
En hög med golvplankor

Isolering golv

Vid framförallt nybyggnation är isolering med lösull en mycket effektiv i golvbjälklag, tidsbesparande och arbetsmiljöpositiv metod. Har man kalla golv i gamla hus kan en tilläggsisolering med lösull vara ett mycket bra alternativ att göra, oftast är det befintliga golvet isolerat med sågspån som genom åren sjunkigt ihop och skapat ett oisolerat utrymme.

Tätskikt

Diffusionsöppen

Det är enkelt att genomföra, går snabbt och kräver minimalt med förberedande åtgärder. På köpet får du ett trivsammare inomhusklimat vinter som sommar. En påtaglig men ofta bortglömd fördel med effektiv vindsisolering är att den också håller ute oönskad uppvärmning av fastigheten och boendet under soliga sommardagar.

Att satsa på minskad energiförbrukning, få mycket lägre uppvärmningskostnader och på köpet en bättre boendemiljö – det är att vara klimatsmart.

Din byggnad ser vi som ett system där man väljer rätt tätskikt och isolering till varje enskild konstruktion.

Vilket tätskikt man väljer till en konstruktion är av yttersta vikt för att få en fuktsäker och sund konstruktion.

I en vanlig vägg kan man t.ex. använda AIRSTOP Ångbroms på insidan av isoleringen och OMEGA Vindskydd eller PAVATEX Isolair/Pavatherm Plus på utsidan.

Ångbromsen är mer diffusionstät än vindskyddet och PAVATEX skivorna men inte så diffusionstät som en ångspärr.

Därigenom underlättar den för eventuell byggfukt att torka ut (s.k. dubbelriktad ångtransport). Vi bygger på idén att bygga lufttätt men diffusionsöppet, så att fukt inte stängs in.

Där stänger man i dag in fuktkänsliga material, t.ex. gipsskivor, mellan två täta skikt (ångspärr och tätskikt).

Genom att skjuta in ångbromsen en bit in i isoleringen undviker man att punktera ångbromsen vid elinstallationer. På så sätt eliminerar man risken för luftläckage.

Detta tillsammans med cellulosaisolering från ISOCELL som är ett levande material blir väldigt lyckat då den kan hjälpa till att andas och transportera oönskad fukt ut ur konstruktionen.

Närbild på cellulosaisolering

Cellulosa

Nutid och framtid

Cellulosa är en produkt som tillverkas av återvunna dagstidningar utan några farliga kemiska tillsatser. Det gör produkten till ett miljövänligt och hälsosamt isoleringsmaterial. Cellulosa har en mycket hög densitet och värmelagringkapacitet. Suverän ljudisolering och högt isolervärde.

Cellulosaisolering används för att isolera väggar, golv och tak men fungerar även utmärkt som tilläggsisolering på en vind. Med denna isolering kan man minska energiförbrukningen med cirka 25-40 procent mer effektivt jämfört med andra typer av isolering. Det finns självklart fler fördelar med korrekt isolering av ditt hus!

Kontakta oss
Närbild på cellulosaisolering

Ett bra miljöval

Cellulosa är tillverkad av cellulosafiber från återvunnet tidningspapper. Ett material som är snällt mot både natur och människor.