Friska vindar metoden

Grundat i Dalarna, av Isolerab

Tilläggsisolering är en av alla åtgärder man kan göra på en vind.
Friska Vindar Metoden är en helhetslösning.

Cellulosa är
nutid och framtid

Vanliga frågor

Om ni inte finner svaret nedan är ni välkomna att kontakta oss.

Vilka tjänster erbjuder ni?
 • Kostnadsfri besiktning av vindar
 • Tilläggsisolering vindsbjälklag
 • Isolering golv, vägg, tak
 • Utsugning av befintlig isolering
 • Mögelbehandling
 • Försäljning av tillbehör som tex tätskikt, tejper och dukar
Erbjuder ni både lösull och skivisolering?
Vilket material använder ni?
Var finns ni?
Kan jag utnyttja ROT-avdrag för era tjänster?
Garantier
Är ni certifierade?
Vad är er syn på hållbart byggande?
Hur går en tilläggsisolering av en vind till?
Vad kostar det att tilläggsisolera?

ROT-avdrag

Så fungerar det

Isolerab’s tjänster till privatpersoner är ROT-berättigat och vi hjälper dig som kund med ansökan och hanteringen av detta.
Du använder ROT-avdraget genom att utföraren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När du sedan har betalat din faktura begär utföraren utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till utföraren så kommer beloppet i din inkomstdeklaration vara automatiskt ifyllt. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda ROT-avdraget.

ROT-avdraget är 30% av arbetskostnaden och max 50 000kr/år/person.

Bostaden
Du måste äga bostaden under den period som arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt. För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som din bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.

Fastighetsbeteckning
Om ROT-arbetet utförs på din fastighet måste du uppge en fastighetsbeteckning. Den hittar du i ditt köpekontrakt och i fastighetsuppgifterna under Fastigheter och bostad när du loggar in på Mina sidor (www.skatteverket.se).

För ytterligare information kring ROT hänvisar vi till www.skatteverket.se

Kontakta oss

Checklista

För att utnytta ROT-avdrag
 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige
 • Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja
 • Du måste ha betalt för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
 • Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för ROT-arbete
 • Du måste bo eller delvis bo i fastigheten