Bild

Mögelfritt

För en frisk bostad

Mögel är en svamp som ger ifrån sig sporer och så kallade mykotoxiner, som på grund av att de är så små, kan ta sig igenom många material och på så vis sprida sig i hela hemmet. Om möglet är synligt för ögat är risken stor att det innehåller mykotoxiner. Det kan räcka med små mängder mögelgifter i bostaden för att det ska vara en hälsofara.

Svartmögel är ett samlingsnamn på flera skadliga mögelsorter som visar sig som små svarta prickar. Den här typen av mögel trivs i husets områden där luftfuktigheten är för hög, vanligtvis på vinden. Svartmögel innehåller stora mängder mykotoxiner och är skadligt för människor. Förutom svartmögel förekommer bland annat vitmögel, rödmögel och grönmögel i Sverige.

Utsätts man för svartmögel löper man stor risk att utveckla mögelallergi vilket ger otrevliga påföljder som tex:

  • Hosta
  • Huvudvärk
  • Luftrörsbesvär
  • Trötthet
  • Rinnande ögon
Därför är det av största vikt att man åtgärdar eventuell mögelpåväxt på sin vind.

Med Isolerab’s mögelbehandling gör vi en åtgärdsplan för behandling av vindens mögelpåväxt där metoden ger effekt redan efter 60 minuter.

Vi går igenom de ytor som är utsatta för mögel, sedan sprutar vi på ett svensktillverkat medel utan farosymboler som innehåller UV-aktiva ämnen som möjliggör okulär kontroll av ytorna. Därefter analyserar vi behandlingen genom belysning med UV-lampa och säkerställer att behandlingen utförts korrekt.

Kontakta oss
Mögelfritt