En vind som är isolerad med cellulosa

Tilläggsisolering

Optimalt inomhusklimat

Tilläggsisolering av bostadens vind är den logiska inledningen till en energisparåtgärd för dig och din plånbok. En ekonomisk investering och på köpet får du ett trivsammare inomhusklimat, både vinter -och sommartid. En påtaglig, men ofta bortglömd fördel med effektiv vindsisolering, är att den också håller ute oönskade ljud och uppvärmning av bostaden under varma sommardagar. Även om många hushåll glömmer av sitt vindsutrymme utgör den en stor del av våra bostäder men med Isolerab’s koncept blir den även användbar som förvaringsutrymme om man så önskar, vilket höjer både livskvaliteten och värdet av huset.

Att satsa på minskad energiförbrukning med lägre uppvärmningskostnader samtidigt som du får en bättre boendemiljö – det är att vara klimatsmart!

Kontakta oss
En vind som är isolerad med cellulosa

Välkommen
in i värmen

Närbild på cellulosaisolering

Cellulosa

Nutid och framtid

Cellulosa är en produkt som tillverkas av återvunna dagstidningar utan några farliga kemiska tillsatser. Det gör produkten till ett miljövänligt och hälsosamt isoleringsmaterial. Cellulosa har en mycket hög densitet och värmelagringkapacitet. Suverän ljudisolering och högt isolervärde.

Cellulosaisolering används för att isolera väggar, golv och tak men fungerar även utmärkt som tilläggsisolering på en vind. Med denna isolering kan man minska energiförbrukningen med cirka 25-40 procent mer effektivt jämfört med andra typer av isolering. Det finns självklart fler fördelar med korrekt isolering av ditt hus!

Kontakta oss
Närbild på cellulosaisolering

Ett bra miljöval

Cellulosa är tillverkad av cellulosafiber från återvunnet tidningspapper. Ett material som är snällt mot både natur och människor.

En installatör står vid container och fyller den med gammal isolering
En installatör står vid container och fyller den med gammal isolering

Utsugning

För en ren och fin vind

Vi stöter dagligen på vindar med gammal och undermålig isolering som innehåller fukt och avföring från möss. Detta måste självklart åtgärdas innan vi gör en tilläggsisolering. Genom utsugning av befintlig isolering med vakuumteknik får du en ren och fin vind.

När vinden är tömd så har vi skapat oss goda förutsättningar för att göra en djupare kontroll av utrymmet och åtgärda eventuella skador samt behandla mögelpåväxt. Därefter påbörjas isoleringsarbetet. När arbetsmomenten är klara blir vinden som ny och inomhusklimatet optimalt där energibesparingen ger effekt redan dagen efter.

Hur mår din vind?

En vägg som blivit angripen av mögel

Mögelfritt

För en frisk bostad

Mögel är en svamp som ger ifrån sig sporer och så kallade mykotoxiner, som på grund av att de är så små, kan ta sig igenom många material och på så vis sprida sig i hela hemmet. Om möglet är synligt för ögat är risken stor att det innehåller mykotoxiner. Det kan räcka med små mängder mögelgifter i bostaden för att det ska vara en hälsofara.

Svartmögel är ett samlingsnamn på flera skadliga mögelsorter som visar sig som små svarta prickar. Den här typen av mögel trivs i husets områden där luftfuktigheten är för hög, vanligtvis på vinden. Svartmögel innehåller stora mängder mykotoxiner och är skadligt för människor. Förutom svartmögel förekommer bland annat vitmögel, rödmögel och grönmögel i Sverige.

Utsätts man för svartmögel löper man stor risk att utveckla mögelallergi vilket ger otrevliga påföljder som tex:

 • Hosta
 • Huvudvärk
 • Luftrörsbesvär
 • Trötthet
 • Rinnande ögon
Därför är det av största vikt att man åtgärdar eventuell mögelpåväxt på sin vind.

Med Isolerab’s mögelbehandling gör vi en åtgärdsplan för behandling av vindens mögelpåväxt där metoden ger effekt redan efter 60 minuter.

Vi går igenom de ytor som är utsatta för mögel, sedan sprutar vi på ett svensktillverkat medel utan farosymboler som innehåller UV-aktiva ämnen som möjliggör okulär kontroll av ytorna. Därefter analyserar vi behandlingen genom belysning med UV-lampa och säkerställer att behandlingen utförts korrekt.

Kontakta oss
En vägg som blivit angripen av mögel

Friska vindar metoden

Grundat i Dalarna, av Isolerab

Tilläggsisolering är en av alla åtgärder man kan göra på en vind.
Friska Vindar Metoden är en helhetslösning.

Cellulosa är
nutid och framtid

Vanliga frågor

Om ni inte finner svaret nedan är ni välkomna att kontakta oss.

Vilka tjänster erbjuder ni?
 • Kostnadsfri besiktning av vindar
 • Tilläggsisolering vindsbjälklag
 • Isolering golv, vägg, tak
 • Utsugning av befintlig isolering
 • Mögelbehandling
 • Försäljning av tillbehör som tex tätskikt, tejper och dukar
Erbjuder ni både lösull och skivisolering?
Vilket material använder ni?
Var finns ni?
Kan jag utnyttja ROT-avdrag för era tjänster?
Garantier
Är ni certifierade?
Vad är er syn på hållbart byggande?
Hur går en tilläggsisolering av en vind till?
Vad kostar det att tilläggsisolera?

ROT-avdrag

Så fungerar det

Isolerab’s tjänster till privatpersoner är ROT-berättigat och vi hjälper dig som kund med ansökan och hanteringen av detta.
Du använder ROT-avdraget genom att utföraren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När du sedan har betalat din faktura begär utföraren utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till utföraren så kommer beloppet i din inkomstdeklaration vara automatiskt ifyllt. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda ROT-avdraget.

ROT-avdraget är 30% av arbetskostnaden och max 50 000kr/år/person.

Bostaden
Du måste äga bostaden under den period som arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt. För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som din bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.

Fastighetsbeteckning
Om ROT-arbetet utförs på din fastighet måste du uppge en fastighetsbeteckning. Den hittar du i ditt köpekontrakt och i fastighetsuppgifterna under Fastigheter och bostad när du loggar in på Mina sidor (www.skatteverket.se).

För ytterligare information kring ROT hänvisar vi till www.skatteverket.se

Kontakta oss

Checklista

För att utnytta ROT-avdrag
 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige
 • Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja
 • Du måste ha betalt för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
 • Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för ROT-arbete
 • Du måste bo eller delvis bo i fastigheten