Fasadskiva

Våra fasadskivor består av naturlig träfiber, för både renovering och nyproduktion. De har en 3-i-1-funktion och fungerar både som vindskydd, väderskydd och isolering.

Fasadskiva

Hårda fasadskivor av träfiber är utmärkta att använda som klimatskalets yttersta lager. De bryter köldbryggan som kan utgöras av reglarna i stommen.

Fasadskivorna kan användas i väggar som fasadisolering. På tak läggs skivan direkt på råsponten och täcks med diffusionsöppen underlagstakduk.

Fördelar:

  • Minimerar strukturella köldbryggor.
  • Ger omedelbart väderskydd efter montering.
  • Ger högt skydd mot värme under sommaren.
  • Har bra ljudisolering.
  • Är vattenavvisande.
  • Är extremt diffusionsöppen, vilket skyddar konstruktionen och gör den fri från kondensutfällning.
  • Fungerar utmärkt som underlag för puts.
  • Produkten är ekologisk, miljövänlig och återvinningsbar.
Till webbutik
Fasadskiva - Isolerab

Fler tjänster

Besiktningsmän - Isolerab
Tjänster tilläggsisolering - Isolerab
Tjänster mögelbehandling - Isolerab