Lösull

Vår lösull består antingen av cellulosa eller träfiber. Båda materialen är miljövänliga, klimatsmarta och bra ur ett hälsoperspektiv.

Cellulosa - Isolerab

Cellulosa – en klimatsmart produkt

Vi är stolta över att arbeta med cellulosa. Både lösull och skivisolering är gjorda med cellulosafibrer från återvunnet tidningspapper.

Cellulosa är snällt mot människor på grund av sitt kemikaliefria innehåll. Det är även en klimatsmart produkt med en tillverkning som kräver mindre utsläpp än vad dess träd en gång lagrat. Faktum är att cellulosa är det isoleringsmaterial som lämnar lägst koldioxidutsläpp efter sig.

Cellulosa har även den högsta brandklassen för organiska isoleringsmaterial, Euroklass B-s2, d0. Det håller även värmen, ger ett optimalt inomhusklimat, är fuktsäkert, isolerar ljud och motverkar skadedjur. Ett riktigt bra isoleringsmaterial med andra ord!

Till Tilläggsisolering
Cellulosa - Isolerab

Träfiber – en förnybar råvara

Vi arbetar även med träfiber som grundmaterial för byggnadsisolering. Träfiber är miljövänligt, klimatsmart och snällt mot både de som arbetar med produkten och de som bor i den isolerade bostaden.

Träfiberisolering består i huvudsak av granflis från norsk skog, en restprodukt från sågverken. Genom att ta vara på fliset bidrar vi till att så mycket som möjligt av timmerstocken används. Det är dessutom ett förnybart råmaterial som lagrar kol under hela sin livstid.

Vi använder oss av Hunton Nativo® Träfiberisolering. Det har Euroklass E, och är impregnerad med ett brandhämmande medel.

Till webbutik
Träfiber - Isolerab

Fler tjänster

Besiktningsmän - Isolerab
Tjänster tilläggsisolering - Isolerab
Tjänster mögelbehandling - Isolerab