Certifikat

Isolerab är certifierade för Behörig lösull, som är framtagen av Branschföreningen för Lösullsisolering. Det innebär att du som kund kan vara trygg med att vi har rätt kompetens, att vi följer regelverket och alltid arbetar efter våra leverantörers instruktioner.

Behörig lösull

Behörig lösull är ett kvalitetssäkringssystem. För att bli ”behörig lösull” behöver både personal och företagsledning gå igenom en utbildning, framtagen av Branschföreningen för Lösullsisolering.

Varje år görs även stickprover av de vindar vi har arbetat med, för att kontrollera att vi följer standarden och håller hög kvalitet på våra jobb.

LÄS MER

Fler tjänster

Besiktningsmän - Isolerab
Tjänster tilläggsisolering - Isolerab
Tjänster mögelbehandling - Isolerab