Kärnvärden

På Isolerabs har vi fyra kärnvärden som är vår ryggrad i verksamheten. Allt vi gör grundar sig i detta.

Våra kärnvärden

Visselblåsartjänst

Isolerab har en visselblåsartjänst i Trust & Heart. Denna är ett komplement till befintliga kanaler att meddela missförhållanden och oegentligheter. Läs mer om vår Visselblåsartjänst