Statligt bidrag för energieffektiviserande åtgärder

Från den 3 juli kan småhusägare söka statligt bidrag för energieffektiviserande åtgärder som tilläggsisolering av huset.
Mer info hittar du på Boverket.se

Så har ni funderat på att göra en tilläggsisolering så är det ett bra tillfälle att boka en kostnadsfri besiktning av din vind på www.isolerab.se

2023-08-08