Tips för att spara energi i vinter!

Tips för att spara energi i vinter ❄️⁠

För att sänka dina energikostnader och optimera ditt hus är det av stor vikt att minska behovet av uppvärmning.
Först och främst är det nödvändigt att få en helhetsbild av din bostad för att kunna fastställa vilket behov din bostad har.

Precis som vi gör, rekommenderar energimyndigheten b.la. följande centrala åtgärder som leder till betydande minskning av energiförbrukningen:

Tilläggsisolering:

Genom att tilläggsisolera vinden kan du göra en märkbar skillnad när det gäller uppvärmningsbehovet under vintern samtidigt som huset bibehåller svalheten under sommaren.

Ventilation:

Att investera i ett energieffektivt ventilationssystem ger flera fördelar. Det minskar inte bara din energiförbrukning, utan det skyddar också din bostad från fuktrelaterade problem och säkerställer en frisk inomhusluft.

Ta första steget idag och boka en kostnadsfri besiktning!

2023-10-20