Isolerabs visselblåsarfunktion

Isolerabs Visselblåsarfunktion

Isolerab använder visselblåsarfunktionen Trust & Heart. Denna är ett komplement till befintliga kanaler att meddela missförhållanden och oegentligheter. Utredningar drivs av Human & Heart.

 

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning uppstår när arbetstagare i ett arbetsrelaterat sammanhang larmar om olika typer av missförhållanden i sin arbetsgivares verksamhet. Det kan handla om företeelser som är olagliga, oetiska eller direkt olämpliga.

De företeelser som rapporteras (visselblåses) av arbetstagaren ska vara av allmänt intresse. Det innebär att det ska finns ett större intresse än det egna, det vill säga ett så kallat allmänintresse. Läs mer i dokumentet nedan om vad som är ett visselblåsarärende.

 

Vem kan visselblåsa?

  • Anställda (inklusive deltids- eller visstidsanställda);
  • Inhyrd personal (såsom konsulter eller andra självständiga uppdragstagare);
  • Personer som utför praktik eller volontärarbete i bolaget

 

Du kan göra din anmälan på följande sätt

  • Digital anmälan via Trust & Heart: Till anmälan Länk till digital anmälan
  • Anmälan via telefon: 08-82 40 00, öppet kl. 8-16
  • Anmälan via brev: Trust&heart, Pelle Bergs backe 3c, 791 50 Falun
  • Du kan också träffa en utredare från Human&heart för att göra anmälan.

Läs igenom vår information, om vår visselblåsartjänst och vad man bör tänka på vid en anmälan, i dokumentet: Visselblåsarfunktion