Vilken luft andas du?

Vet du att luftkvaliteten inomhus i genomsnitt är 10 gånger sämre än utomhus? Dålig ventilation kan skada din hälsa och orsaka mögel i huset. Med frånluftsventilation säkerställer du frisk och ren inomhusluft.

Ventilation

Renoveringar kan ofta leda till en försämrad ventilation, vilket i sin tur kan få negativa konsekvenser både för hus och boende. Ett vanligt problem i dagens samhälle är att husen endast renoveras med energieffektiviteten i åtanke. Det många inte tänker på är att en konsekvens av detta kan innebära fuktproblem i huset. Om du inte är säker på ventilationen i ditt hus, kan vi hjälpa dig att ta reda på det. Vi börjar alltid med en grundlig och kostnadsfri besiktning för att identifiera eventuella brister i ventilationen.

Dålig ventilation kan skada din hälsa genom att orsaka andningsbesvär, huvudvärk, allergier och dålig lukt samt mögel i huset. Det är därför viktigt att åtgärda eventuella problem med ventilationen. Hos Isolerab erbjuder vi frånluftsventilation, energieffektivt och tystgående som passar de flesta typer av hus. Systemet säkerställer en frisk och ren inomhusmiljö som är anpassad efter dina behov och husets förutsättningar.

Om du misstänker att din ventilation kan vara undermålig, tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri besiktning idag.

Boka kostnadsfri besiktning

Ventilation för ett friskare inomhusklimat

Prisvärd

Genom att välja vårt ventilationssystem kan du undvika onödiga utgifter. Du behöver inte installera ångspärr eller genomföra sanering, vilket sparar både tid och pengar. Dessutom är det energisnålt, vilket innebär att du kan dra nytta av en sund inomhusmiljö samtidigt som du minskar din energiförbrukning och sparar på miljön.

Motverkar övertryck i huset

Ventilationssystem är en effektiv lösning för att förhindra övertryck i huset. Genom Isolerabs frånluftsventilation kontrolleras luftflödet och ser till att uteluften kan strömma in på ett kontrollerat sätt, minskar risken för övertryck och skapar en sund och trygg inomhusmiljö.

Ljudlös

Ventilationssystemet är det mest tystgående på marknaden idag.

Hälsosam luftkvalitet

Ett undermåligt inomhusklimat kan nämligen påverka de boendes hälsa negativt, och kan ge upphov till en rad problem som dålig sömn, huvudvärk, trötthet, allergiska reaktioner och astma. Dessa hälsoproblem kan ha allvarliga konsekvenser på både kort och lång sikt, och därför är det viktigt att ha god ventilation för att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö.

Vanliga frågor

Ja, enligt Skatteverkets regler.

Brister i ventilation kan leda till hälsoproblem såsom irritation i ögon och näsa, trötthet, huvudvärk, hosta och koncentrationssvårigheter, samt mögel i bostaden

Med frånluftsventilation säkerställer du frisk och ren inomhusluft.

Nästan ingenting, det är ett av marknadens mest tysgående frånluftsventilationssystem.

Kostnaden varierar beroende på husets förutsättningar. Vi skräddarsyr lösningen till ert hus och presenterar en anpassad offert efter att ha genomfört en kostnadsfri bedömning på plats.

Fler tjänster

Besiktningsmän - Isolerab
Tjänster tilläggsisolering - Isolerab
Tjänster mögelbehandling - Isolerab