En frisk bostad utan mögel

Svartmögel syns som små svarta prickar och trivs i fuktiga utrymmen. Därför är vinden en vanlig plats för mögelproblem. Det är viktigt att åtgärda eventuell mögeltillväxt på sin vind, eftersom även små mängder mögel kan innebära en hälsofara.

Lösullsisolering av snedtak

Mögelbehandling

Mögel på vind är ett vanligt problem och ungefär var tredje vind har problem med mögeltillväxt. De vanligaste orsakerna till mögel på vind är för lite isolering, ingen ångspärr, felaktig ventilation eller att isoleringen har utförts på ett felaktigt sätt.

Svartmögel kan leda till mögelallergi och besvär med hosta, huvudvärk, luftrörsbesvär, trötthet och rinnande ögon. Därför mögelbehandlar vi alltid din vind innan vi tilläggsisolerar, om vinden har mögelproblem.

Boka kostnadsfri besiktning
Isolering Dalarna - Isolerab

Så går det till

Redan vid besiktningen ser vi om det finns problem med mögel på din vind.

Vi gör därefter en åtgärdsplan för behandling av mögeltillväxten. Själva behandlingen har effekt redan efter en timme.

Behandlingen innebär att vi:

Fler tjänster

Besiktningsmän - Isolerab
Tjänster tilläggsisolering - Isolerab