Lösullsisolering

Vi jobbar med Cellulosa och Träfiber som grundmaterial när det gäller byggnadsisolering. Både för lösull och skivisolering.

Här nedan berättar vi lite om dessa egenskaper som dessa material har.

Cellulosa är en produkt av naturen 

Cellulosaisolering tillverkas av återvunnet tidningspapper. Ett fantastiskt isoleringsmaterial som är snällt båda mot oss som bor i husen, vi som arbetar med materialet men inte minst för miljön.
Förenklat så här går det till så här. Träden växer sig stora och binder CO2 under hela sin livstid. Dessa avverkas sedan för att tillverka tidningar. Som regel tillverkas det mer tidningar än vad som säljs. Tidningarna skickas till fabrik i Sverige för att bearbetas till lösull, cellulosalösull. Där mals pappret sönder och blandas med mineralsalter i en kall process, dvs. vi behöver inte tillsätta någon värme vilket självklart är bra för miljön. Så redan i tillverkningsstadiet har vi sparat mycket på utsläppen och kan visa på ett negativt utsläppsvärde. Alltså har utsläppen vid tillverkningen av cellulosan inte överstigit mängden CO2 trädet en gång har lagrat åt oss. Enkel matematik helt utan att kompensera för något, och det är vi väldigt glada och stolta över.

Cellulosan är det isoleringsmaterial som lämnar lägst CO2 avtryck efter sig, till och med ett negativt koldioxidavtryck och detta helt utan att klimatkompensera.

Brand, cellulosaisolering har den högsta brandklassen för organiska isoleringsmaterial, Euroklass B-s2,d0 och kan med fördel användas både i en- och flerfamiljsbostäder med höga krav på brandsäkerhet.

 

Träfiberisolering är i huvudsak baserad på trä en förnybar råvara

Träfiberisolering är i huvudsak baserad på granflisett förnybart råmaterial som lagrar kol under hela produktens livstid.

Träfiberisoleringen produceras i huvudsak av träd från norsk skog, som är en förnybar råvara. Den största delen av trädet blir byggmaterial. Träflis som är en restprodukt från sågverken blir vår resurs.
Av träflis producerar vi träfiber, som är den största och viktigaste råvaran i träfiberisolering. På det här sättet bidrar vi till att så mycket som möjligt av hela timmerstocken används.

Brandmotstånd, Hunton Nativo® Träfiberisolering tillfredsställer Euroklass E, och är impregnerad med ett brandhämmande medel.