Träfiberisolering skivor

Träfiberisolering skivor

Tänker du bygga nytt, renovera eller komplettera i vägg, bjälklag och tak så är träfiberskivor ett bra alternativ för dem som tänker klimatsmart.

Hunton Träfiberisolering är en byggnadsisolering som i huvudsak är baserad på träfiber tillverkad av granflis från norska skogar.
Isoleringen är lätt att bearbeta, den är behaglig att arbeta med och åldringsbeständig – ett byggmaterial som varar i generationer.

Brandmotstånd – Hunton Nativo® Träfiberisolering tillfredsställer Euroklass E, och är impregnerad med ett brandhämmande medel. 

  • Allt virke som används är från PEFC™-certifierat skogsbruk 
  • Träfiber har hygroskopiska egenskaper
  • Isoleringsskivorna är formstabilasom förhindrar att isoleringen sjunker 
  • Isoleringsskivorna har hög densitet, och har därfor goda ljuddämpande egenskaper
  • Nativo® Träfiberisolering Skivor har SINTEF Tekniskt godkännande
Egenskaper:

Träfiber lagrar kol genom hela materialets livstid, isolera utan klåda eller obehag, Dimensions- och formstabil skiva, Ljuddämapande, Hygroskopiska egenskaper